Home / Nhà đất bị quy hoạch hoàn toàn

Nhà đất bị quy hoạch hoàn toàn

Nơi duy nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho vay nhà đất bị dính quy hoạch 100% như quy hoạch cây xanh, công trình giáo dục, quốc phòng, bị lộ giới phóng đường, bị quy hoạch ven kênh rạch,…

Ngân hàng cho vay thế chấp nhà đất quy hoạch các quận 8, quận 6 khu quy hoạch liên phường, huyện Bình Chánh, huyện Hocmon,..
Đảm bảo với bạn, Vay tiền Nhanh không cho bạn vay thì bạn sẽ khó thế chấp nhà đất bị quy hoạch với ngân hàng khác.